1
Perioada de actualizare
de la 20.11.2023 17:21
până la 23.11.2023 14:36
2
Propunerea ofertelor
de la 23.11.2023 14:36
până la 26.11.2023 14:36
3
Licitaţie
de la 27.11.2023 12:00
până la 27.11.2023 13:42
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 71 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 nov 2023, 17:21 - 23 nov 2023, 14:36
Perioada de depunere a ofertelor: 23 nov 2023, 14:36 - 26 nov 2023, 14:36

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Achiziționarea utilajului medical

Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Columna 150
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tomacu Tatiana
Telefonul de contact
069849990
Datele achizitiei
Data publicării
20 nov 2023, 17:21
Data ultimilor modificări
22 nov 2023, 14:36
Achizitii.md ID
21120332
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
specificație tehnică anexa 22 word.docx
Documentele la ofertă
-
22.11.23 11:43
specificații de preț anexa 23 word.docx
Documentele la ofertă
-
22.11.23 11:43
Data:
21 nov 2023, 09:38
Subiectul întrebării:
perioada de garanție a bunurilor Minim 3 ani.
Întrebare:
Producătorii oferă o garanție de 12 luni pentru dispozitive. Va rugam sa revizuiti termenul dat? Fiecare an de garantie necesita plata suplimentara/ Bujetul prevazut de Dvs., nu se incadreaza in aceste plati/ Sau mariti valoarea estimativa, sau schimbati perioada de garanție a bunurilor 12 luni.
Răspuns (21 nov 2023, 11:56):
Nu suntem în drept a dezbate întrebarea privind termenele de garanție și, concomitent, producătorul, (la care Vă referiți) dispozitivelor. Necesitătile instituției contractante (solicitant) sunt expuse clar. Schimbări, modificări, ... la cererea ofertanților (presupuși) nu este posibil a opera.
Data:
21 nov 2023, 11:30
Subiectul întrebării:
Punctul 7. Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Întrebare:
Buna ziua, vă rugăm să explicați de devize de cheltuieli trebuie să prezinte operatorul economic pentru dispozitivele de fizioterapie.
Răspuns (21 nov 2023, 12:04):
Deviz de cheltuieli, deviz-ofertă... Așteptăm oferta D-voastră. Prin deviz de cheltuieli, la caz, se solicită descifrarea devizului-ofertă pentru un lot, două,... sau toate 7. Pentru a avea posibilitatea evaluării ofertei optimale.
Data:
21 nov 2023, 11:53
Subiectul întrebării:
Format redactabil pentru specificația tehnica si de preț
Întrebare:
Buna ziua, vă rugăm să încărcați formatul redactabil (document în word) pentru specificația tehnica si de preț
Răspuns (21 nov 2023, 12:09):
Formatul redactabil pentru specificația tehnică șio de preț poate fi descărcat din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa 22 și 23
Data:
22 nov 2023, 09:29
Subiectul întrebării:
Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Întrebare:
Vă rugăm să încărcați pe platformă documentul care trebuie sa fie completat. Devizele de cheltuieli se fac pentru lucrări, nicidecum pentru procurarea bunurilor.
Răspuns (22 nov 2023, 11:49):
Stimăm viziunea oricărei persoane. Dar.. necesitățile instituției prevalează. Expres, pentru D-voastră, am atașat actele solicitate în word, descărcîndu-le separat din ds (în word) atașat din start. În cazul cînd mai ave-ți nevoie de careva act să vi-l descărcăm din ds - adresați-Vă.
Data:
22 nov 2023, 09:39
Subiectul întrebării:
AMDM
Întrebare:
Buna ziua Aceste echipamente medicale necesita inregistrarea la AMDM?
Răspuns (22 nov 2023, 11:26):
Dispozitivele medicale care dețin marcajul CE sînt introduse pe piață în temeiul procedurii de notificare, aprobată prin Ordinul Agenției nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care deţin marcaj CE . Dispozitivele medicale care nu dețin marcajul CE pot fi introduse pe piaţă sau utilizate numai dacă au fost supuse evaluării conformităţii şi au fost înregistrate. Procedura de înregistrarea a dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE este reglementată prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 212 din 21.03.2018 cu privire la reglementarea înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE.
Data:
22 nov 2023, 11:38
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
Dvs. solicitați un document care nu corespunde tipului de procedură (obiectului contractului de achiziție) și anume procurarea bunurilor, vă rugăm sa vă conformați legislației și să eliminați acest document din lista documentelor obligatorii. Dacă nu vă veți conforma legislației în vigoare, ne rezervăm dreptul de contestare a acestui punct la ANSC.
Răspuns (22 nov 2023, 12:26):
Prin prezentul, răspuns la întrebarea D-voastră, insistăm să încetați cu amenințările.. acsîndu-Vă pe înțelegerea cerințelor expuse în descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici, expres la p.6 „Oferta tehnică confrorm Caietului de sarcini”; mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: „Devize de cheltuileli, elaborate în conformitate cu normativele în domeniu completate și semnate electronic”. Ținem să Vă atenționăm că Deviz de cheltuieli se elaborează nu doar pentru lucrări/servicii. La caz, se solicită descifrarea cheltuielilor care intră în prețul propus al fiecărui bun (lot) pentru care se va depune oferta. În cazul, cînd considerați drept confidențiale informațiile ce se pot conține în devizul de cheltuieli solicitat, imposibil de a fi afișat în sistem, îl peteți expedia la adresa de e-mail al instituției: scm4@ms.md. Vă dorim succes!
Data:
22 nov 2023, 12:47
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
Bună ziua, vă rugăm să indicați baza legală de solicitare a acestui document. articol concret din legea achizițiilor publice (obiectul achizițiilor: procurarea bunurilor)
Răspuns (22 nov 2023, 14:41):
Înțelegînd perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un deviz de cheltuieli în care să raportați parametrii tehnici la cheltuielile suportate în formarea costului (prețului) bunurilor, încît și din lipsă de timp pentru a Vă familiariza (docum,enta) cu cele ce D-voastră nu înțelegeți... Accesați cerințele față de oferte. Vă dorim succes!
Data:
22 nov 2023, 14:47
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
Înțelegând perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un pachet de documente în care dați dovada de capacitățile Dvs. profesionale, încât și din lipsă de timp pentru a merge la cursuri de perfecționare și a Vă familiariza cu legislația în vigoare. Vă dorim succes!
Răspuns (22 nov 2023, 15:44):
))
Data:
22 nov 2023, 16:40
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
Dați un exemplu de procedură de achiziție unde a mai fost solicitat deviz de cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri.
Răspuns (22 nov 2023, 20:26):
))
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.