1
Perioada de actualizare
de la 20.11.2023 15:46
până la 08.12.2023 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 08.12.2023 10:00
până la 26.12.2023 10:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 156 362 800 MDL
Perioada clarificărilor: 20 nov 2023, 15:46 - 8 dec 2023, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 8 dec 2023, 10:00 - 26 dec 2023, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Conform caietului de sarcini

Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Natalia Turcan
Telefonul de contact
79854555
E-mail
Datele achizitiei
Data publicării
20 nov 2023, 15:46
Data ultimilor modificări
7 dec 2023, 14:06
Achizitii.md ID
21120242
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
dl lucrari 08.11.docx
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:46
caiet de sarcini r26 km 23.7-46.55 (sectorul 3) .doc
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:46
anunț de participare r26 sec 3.docx
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:49
duae r26 s3.doc
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:49
Data:
7 dec 2023, 14:06
Subiectul întrebării:
Referitor la constituirea Garanției de bună execuție
Întrebare:
Conform Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări art. 155, autoritatea contractanta restituie (returnează) garanția de bună execuție (GBE) în termen de 15 zile de la semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor. Conform practicilor țărilor Europene 70% din valoarea GBE se returnează la terminarea lucrărilor iar restul 30% se returnează după semnarea Procesului Verbal de recepție finală, care urmează a fi desfășurată nu mai târziu de un an după semnarea PV la terminarea lucrărilor. Ținem să menționăm că art. 24 din legea calității nr.721 (ultima modificare luna octombrie 2022) se referă la perioada de garanție a lucrărilor executate dar nu la perioada de valabilitate a GBE. Totodată art. 30 a susnumitei legi specifică termenul de 5 ani pentru viciile ascunse și neconformitățile care nu au putut fi depistate la momentul desfășurării comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și recepției finale. Conform art. 30 proiectantul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul (antreprenorul), responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul laboratoarelor de încercări în construcții, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare, la data realizării ei. Prin prisma celor expuse mai sus solicităm expunerea autorității contractante referitor la desfășurarea recepției finale a lucrărilor și termenului de valabilitate a GBE ( Nu poate fi confundat termenul de garanție a lucrărilor executate cu valabilitatea GBE).
Răspuns (8 dec 2023, 09:37):
Luând în considerație că obiectivul de reconstrucție (reparație capitală) menționat, urmează a fi executat în baza unui proiect de execuție, acesta fiind elaborat în conformitate cu cerințele actelor normative de proiectare în vigoare, ce prevăd elaborarea unei construcții la parametrii de perspectivă de 20 de ani (a intensității și tipului traficului rutier), precum și în baza unor studii de teren actuale (geologie, hidrologie, topo-geodezie, expertize tehnice a lucrărilor de artă, etc), care are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate și întrunirea în mod obligatoriu a exigenţelor esenţiale de calitate (A - rezistenţă şi stabilitate, B - siguranţă în exploatare; etc.), cu asigurarea unei durate de exploatare de 15 ani. Drept urmare, proiectul de execuție prevede intervenții la terasamentul drumului, amenajarea unui sistem rutier corespunzător cerințelor de perspectivă și amenajarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale corespunzător. Mai mult, construcția urmează a fi executată cu utilizarea materialelor de construcții, în conformitate cu cerințele europene (în corespundere cu trecerea Republicii Moldova din data de 01.01.2021, la standardele europene), cerințele de calitate a acestora fiind superioare cu a celor de tip GOST (anulate) utilizate anterior, precum și cu utilizarea unor utilaje, echipamente și tehnologii moderne de punere în operă . Toate aceste masuri au drept scop realizarea unei construcții durabile, care asigură o durată de exploatare de minim 15 ani. În contextul celor expuse, se consideră ca perioada anterioară de un an, a garanției pentru obiectivul implementat respectiv garanția de bună execuție, este una subestimată, or în baza celor menționate, și experiența recentă în implementarea obiectivelor, constatăm că eventualele degradări/defecte se atestă în primii 5 ani de exploatare. Astfel, luând în considerație cerințele de proiect, prin care se dorește realizarea unei construcții durabile, precum și în scopul sporirii responsabilității executanților, Autoritatea contractantă consideră ca perioada de garanție de 5 ani (inclusiv cu reținerea garanției de bună execuție, pentru această perioadă), astfel acoperind și garanția post recepție, este una argumentată. Totodata, în prezent practicile țărilor Europene nu pt fi implementatea, deoarece nu sunt prevăzute în legislația Republicii Moldova.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.