Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 8 261 078 MDL
Perioada clarificărilor: 3 sept 2022, 13:33 - 13 sept 2022, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2022, 13:00 - 5 oct 2022, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Construcţia reţelei de alimentare cu apă a s.Poiana,raionul Şoldăneşti
Informația despre anulare
Motivul anulării
Din lipsa mijloacelor financiare
Data anulării
25 oct 2022, 15:58
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-7227, MOLDOVA, Şoldăneşti, s.Poiana (r-l Şoldăneşti), r-nul Șoldănești s. Poiana
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Negruța Nadejda
Telefonul de contact
027259276/ 068241974
Datele achizitiei
Data publicării
3 sept 2022, 13:33
Data ultimilor modificări
25 oct 2022, 15:58
Achizitii.md ID
21062824
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
4 sept 2022, 11:35
Subiectul întrebării:
Garanția pentru ofertă
Întrebare:
HG 638/2020, Secțiunea 4 Garanția pentru ofertă, art. 126. Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii. Autoritatea Contractantă urmează să ofere posibilitatea de a alege forma garanției. Solicităm modificarea anunțului de perticipare
Răspuns (5 sept 2022, 17:31):
Potrivit art.68 din Legea nr.din Legea nr.131/2015 AC indică forma prin care va fi prezentată garanţia pentru ofertă: scrisoare bancară sau transfer. Pct. 18 din anunţul de participare prevede cerinţa AC prin transfer.
Data:
4 sept 2022, 12:38
Subiectul întrebării:
. Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de 5 000 000 lei, confirmat de o bancă comercială, eliberat cu o zi înainte de ziua licitatiei. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
Întrebare:
Va rugam sa modificati cerinta data in conitiile in care acesta este o cerinta disproportionata și nu se încadrează în prevederile legale, or solicitați termen de execuție 10 luni și o disponibilitate de bani de 5 milioane la o procedura de de 8 milioane, în cazul în care nu va reviuiti cerinta o vom contesta in modul cuvenit, nu promovati un anumit operator economic.
Răspuns (5 sept 2022, 17:36):
Art. 2 din Legea 131/2015 alin (1) . Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau duă caz dovezi privind asigurarea riscului profesional.
Data:
4 sept 2022, 12:39
Subiectul întrebării:
Disponibilitatea de resurse finanicare
Întrebare:
Care este suma alocată pentru anul 2022?
Răspuns (5 sept 2022, 17:38):
Suma va fi alocate şi achitată la prezentarea facturilor.
Data:
4 sept 2022, 12:45
Subiectul întrebării:
Ofertantul trebu să dețină minim uitlaje din dotările proprii: - Excavator pe șenile cupa 0,40-0,70 mc – 1 unitate - Excavator pe pneuri cupa 0,21 – 0,39 mc – 2 unități - Buldozer pe șenile pînă la 65- 80 CP – 1 unitate sau - Aparat sudură– 2 unități - Aparat sudură tip electrofuziune – 1 unitate - Compactor (mai mecanic, greutatea ˃ 150 kg – 1 unitate
Întrebare:
Va rugam să ne informati în ce prevederi legale se incadrează cerinta dvs. dotare propirie, s-au lege prevede si alte modalitati de demonstra disponibilitate de utilaje necesare pentru execuția lucrării, și care este necesitatea pentru 2 aparate de sudură?
Răspuns (5 sept 2022, 17:43):
Art. 22 din Legea 131/2015 capacitatea teehnică şi profesională. al. 3 pct. f) autoritatea contractată are dreptul de a solicita ascestora declaraţia referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
Data:
4 sept 2022, 12:50
Subiectul întrebării:
ISO 9001;
Întrebare:
Va rugam să ne informati care este prevederea legala care va permite solicitarea ISO pentru materiale?
Răspuns (5 sept 2022, 17:48):
Art. 23 din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice prevede, că, în cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de AC, acesta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de OE respectiv, în măsura în care acesta confirmă asigurarea unui nivel corespunzător.
Data:
4 sept 2022, 12:54
Subiectul întrebării:
Formularul de deviz
Întrebare:
Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz), acest aspect este menționat de pct. documentația dvs., va rugam să atașati formularul nu incalcati propria documentatie?
Răspuns (5 sept 2022, 17:50):
În continuoare la caietul de sarcini este ataşat forma 1.
Data:
4 sept 2022, 12:57
Subiectul întrebării:
Tuburile din beton armat – Certificat de conformitate producător emis de organ național de certificare/raport de încercare;
Întrebare:
Ceriticatele de conformitate inationale deja sunt mai presus de cele internationale? va rugam sa indicati care este prevedere legala care va permite limitarea?
Răspuns (5 sept 2022, 17:53):
La tuburile din beton armat se permit şi certificate naţionale şi internaţionale. Art. 23 din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice prevede, că, în cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de AC, acesta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de OE respectiv, în măsura în care acesta confirmă asigurarea unui nivel corespunzător.
Data:
4 sept 2022, 13:02
Subiectul întrebării:
Excavator pe pneuri cupa 0,21 – 0,39 mc – 2 unități
Întrebare:
Va rugam prin prisma caietului de sarcini sa indicati care este necesitate la 2 unitati, considerati ca in 10 luni un excavator nu poate executa lucrarea?
Răspuns (5 sept 2022, 18:01):
Art. 22 din Legea 131/2015 capacitatea teehnică şi profesională. al. 3 pct. f) autoritatea contractată are dreptul de a solicita ascestora declaraţia referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".