+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 013 002 MDL
Perioada clarificărilor: 25 iul 2022, 16:55 - 7 aug 2022, 14:10
Perioada de depunere a ofertelor: 7 aug 2022, 14:10 - 18 aug 2022, 14:10

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Informația despre anulare
Motivul anulării
Conform deciziei grupului de lucru
Data anulării
23 aug 2022, 20:31
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Gheorghe Tudor,3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Donici Serghei
Telefonul de contact
+37322257681
Fax
+37322257681
Datele achizitiei
Data publicării
25 iul 2022, 16:48
Data ultimilor modificări
24 aug 2022, 9:00
Achizitii.md ID
21060558
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Data:
3 aug 2022, 17:14
Subiectul întrebării:
Echipa de proiect
Întrebare:
Buna ziua, vă rog să explicati momentul următor: În compartimentul Nivelul Serviciilor, p.2 este scris - Existenţa grupului de proiect calificat asigurat pentru îndeplinirea serviciilor solicitate (Cerinețele obligatorii fața de echipa de proiect sunt prezentate în Anexa nr.2), Unde se găsește Anexa nr.2?
Răspuns (4 aug 2022, 15:30):
Anexa 2 este greșală mecanică, Cerinețele obligatorii fața de echipa de proiect sunt prezentate În Anexa nr.1 unde este scris” Echipa de proiect” Echipa de proiect trebuie să includă specialiști de înaltă calificare și experiență in domeniile respective. Cerințele minime față de specialiștii propuși sunt următoarele:
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Data:
3 aug 2022, 17:34
Subiectul întrebării:
Cerinta din caietul de sarcini Echipa de proiect pentru Analist (FMS)
Întrebare:
In Caietul de sarcini Echipa de proiect Analist (FMS)- Experiență profesională specifică Experiență de participare, cel puțin în 1 (un) proiect asemănătoar în domeniul asigurărilor financiar-sociale în calitate de analist, cu prezentarea documentelor confirmative. Avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta este o instituție unică în RM si pentru a nu aduce atingere principiilor art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, impartialitatii, nediscriminarii in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici; principiul proportionalitatii si cel al recunoasterii reciproce, va rugam sa eliminati cerinta data. Prin mentinerea acestei cerinte Autoritatea Contractanta distorsionează competitia prin crearea unor avantaje artificiale anumitor operatori economici.
Răspuns (5 aug 2022, 13:32):
Având în vedere că CNAS realizează politicile sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale, care include evidența plăților sociale pentru peste 1,2 milioane de beneficiari din țară, dar și peste hotarele țării, evidența contribuțiilor de asigurări sociale transferate de peste 430 mii plătitori, și şi gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat (de peste 33 miliarde lei), aceasta cerință este imperativă din punct de vedere metodologic și tehnic, asigurîndu-ne cu resurse umane calificative care vor gestiona un sistem informațional financiar de importanță socială. Respectiv, Analistul FMS din echipa de proiect este important se deține cunoștințele și experiența solicitată, deoarece toate serviciile necesită prestate în termen cu implicarea analistului din prima zi, fără tergiversări și fără explicații suplimentare din partea CNAS. În cazul în care Analistul FMS nu deține experiența respectivă există riscul de neachitarea prestațiilor sociale în termenii stabiliți lăsând pătură socială vulnerabilă fără sursa de existență. Totodată în scopul asigurării promte a prevederilor ” art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării in privință tuturor ofertanților si operatorilor economici; principiul proporționalității si cel al recunoașterii reciproce” în procedura publică este introdusă următoarea precizare ” Experiență de participare, cel puțin în 1 (un) proiect asemănător în domeniul gestionării finanțelor publice din domeniul social ” Subliniem că, în Republica Moldova în gestionarea finanțelor publice din domeniul social sunt implicate mai multe autorități/instituții (de exemplu: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Asistența Socială, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă și alt.) .
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Data:
3 aug 2022, 17:51
Subiectul întrebării:
Аdministrator a sistemelor informaționale 1С Întreprindere 8.3
Întrebare:
Buna ziua, vă rugăm să confirmați dacă Cerința Experiență profesională specifică, anume "Experiență de participare în proiecte în calitate de administrator al platformei ,,1C”, confirmată prin realizarea proiectelor de desfășurare arhitecturii Cluster pentru aplicațiile ,,1C” și integrarea cu platforme ,,Oracle” / ,,Microsoft”." - înseamnă una din SGBD sau Oracle sau Microsoft.
Răspuns (5 aug 2022, 12:43):
- Administratorul proiectului necesită cunoștințele pentru asigurarea integrității datelor pe platforma care include SI "Protecția Socială" RDBMS Oracle 10.2 cu "1C" Microsoft SQL, astfel persoana propusă în echipă de proiect necesită cunoștințele SGBD Oracle și SGBD Microsoft SQL
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Data:
3 aug 2022, 18:00
Subiectul întrebării:
Nivelul serviciilor Administrator platformei
Întrebare:
Nivelul serviciilor f) Administrator platformei ,,1С: Întreprindere” cu experiență în desfășurarea și gestionarea pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud. Avand in vedere faptul ca cerința susmenționată este foarte specifică și pentru a nu aduce atingere principiilor art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, impartialitatii, nediscriminarii in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici; principiul proportionalitatii si cel al recunoasterii reciproce, vă rugăm să eliminați aceasta cerința. Prin mentinerea acestei cerinte Autoritatea Contractanta distorsionează competitia prin crearea unor avantaje artificiale anumitor operatori economici.
Răspuns (5 aug 2022, 13:26):
În scopul respectării pct.4 al HG 128/2014 CNAS a asigurat plasarea mediul de dezvoltare și mediul de producere FMS pe platforma MCloud , de aceia experiență în desfășurarea și gestionarea pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud este imperativă membrul echipei Administrator platformei.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".