+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 23.06.2022 09:36
până la 30.06.2022 09:00
au rămas 22 de ore
2
Propunerea ofertelor
de la 30.06.2022 09:00
până la 06.07.2022 09:00
3
Licitaţie
07.07.2022 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 756 252,78 MDL
Perioada clarificărilor: 23 iun 2022, 9:36 - 30 iun 2022, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 30 iun 2022, 9:00 - 6 iul 2022, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca, r-nul Anenii Noi
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6525, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Maximovca, str.Renasterii, 2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Rosca Vasile
Telefonul de contact
0 22 35 88 48
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
23 iun 2022, 9:36
Data ultimilor modificări
24 iun 2022, 9:44
Achizitii.md ID
21058919
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
ds_lucrari maximovca.signed.pdf ds_lucrari maximovca.signed.pdf
Specificaţie tehnică
ds_lucrari
23.06.22 09:36
anunț de participare cop lucrari.semnat.pdf anunț de participare cop lucrari.semnat.pdf
tenderNotice
anunț de participare cop lucrari
23.06.22 09:36
caiet de sarcini maximovca drum din beton.semnat.pdf caiet de sarcini maximovca drum din beton.semnat.pdf
Specificaţie tehnică
caiet de sarcini maximovca drum din beton
23.06.22 09:36
duae maximovca.doc
Documentele la ofertă
duae
23.06.22 09:36
Data:
24 iun 2022, 09:44
Subiectul întrebării:
ISO 45001
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Data:
24 iun 2022, 10:03
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Răspuns (28 iun 2022, 15:42):
Este de ajuns scrisoarea de garanție de la bancă
Data:
28 iun 2022, 16:14
Subiectul întrebării:
ISO
Întrebare:
Beneficiarul are dreptul sa ceara atitea Isouri cite vrea el, nu este contra legii ..aberații
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".