+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 1 069 189 MDL
Perioada clarificărilor: 25 nov 2021, 13:15 - 5 dec 2021, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 dec 2021, 14:00 - 30 dec 2021, 7:30
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Specificarea tehnică:
- Tensiunea nominală la punctul de delimitare – 040 KV;
- Energia reactivă inductivă pentru care consumatorul nu va suporta plăți adiționale,
corespunde factorului de putere Cos φ > 0.92;
- Tensiunea nominală (V) – 220/380;
- Evidența datelor de consum a energiei electrice se va face prin echipamentul Consumatorului de măsurare a energiei electrice cu certificat de metrologie valabil.

Condiții/cerințe de furnizare necesar a fi respectate:
- Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;
- Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică;
- Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Agenției
Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) nr. 23/2017;
- Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și
de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019;
- Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile
auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin
Hotărârea ANRE nr. 269/2018;
- Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 64/2018;
- Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în
elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.
246/2007;
- Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de
distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată
prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003;
- GOST 13109.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
piotr secrieru
Telefonul de contact
069497414
Datele achizitiei
Data publicării
25 nov 2021, 12:04
Data ultimilor modificări
30 dec 2021, 7:30
Valoarea estimată (fără TVA)
1 069 189 MDL
Achizitii.md ID
21047563
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51
Durata contractului
30 dec 2021 13:08 - 31 dec 2021 13:08
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 CPV: 65300000-6 - Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Kilowatt-ora
Documentele procedurii de achiziție
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
-
25.11.21 13:15
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
-
25.11.21 13:15
specificația tehnică _ preț.docx
Documentele la ofertă
-
25.11.21 13:27
Documentele lotului
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări