Informaţia despre solicitant
Denumirea
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO
1013601000521
Adresa
MOLDOVA, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42, MD-2012
Persoana de contact
Anastasia Caraivanova, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Datele achizitiei
ID
ocds-b3wdp1-MD-1644842169380
Denumirea
Servicii de telefonie fixă MAI
Notă
Cod CPV
64200000-8 - Servicii de telecomunicaţii
Argumentarea
Lista surselor de finanțare
Valoarea estimată
846666.66 MDL
Durata sursei de finanțare
De la 14 febr 2022 pînă la 30 dec 2022
ID sursei de finanțare
ocds-b3wdp1-MD-1644842169380-FS-1644842245793
IBAN
MD92TRPBAA222220A00746AD
Statut Planificare
Startul procedurii: 14 febr 2022 31 dec 2022
Data publicării: 14 febr 2022 14:35
Data ultimilor modificări: 14 febr 2022 14:39